Strona Główna Strona Główna
Siedziby i terminy urządowania powiatowych komisji lekarskiech
 

Sziedziby i terminy urzędowania powiatowych komisji lekarskich

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Termin urzędowania:

od 16 marca do 21 kwietnia 2017 roku,
w godzinach: 8.00 do 12.00

Siedziba komisji:

Bielsko-Biała ul Tuwima 2
budynek administracyjny elektrociepłowni, Tauron Ciepło,
I piętro, boczne wejście od strony wjazdu na teren elektrociepłowni

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU BIELSKIEGO

Termin urzędowania:

od 01 lutego do 14 marca 2017 roku
w godzinach: 8.00 do 12.00

Siedziba komisji:

Bielsko-Biała ul Tuwima 2
budynek administracyjny elektrociepłowni, Tauron Ciepło,
I piętro, boczne wejście od strony wjazdu na teren elektrociepłowni

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Termin urzędowania:

od 02 lutego do 17 marca 2017 roku,
w godzinach: 8:30 do 13:00

Siedziba komisji:

Starostwo Powiatowe, Cieszyn ul. Bobrecka 29

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU ŻYWIECKIEGO

Termin urzędowania:

od 01 lutego do 21 marca 2017 roku,
w godzinach 9:00 do 13:00

Siedziba komisji:

Żywiec ul. Moszczanicka 9
internat Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących