Strona Główna Strona Główna
Siedziby i terminy urządowania powiatowych komisji lekarskiech
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WKU w BIELSKU-BIAŁEJ

Na terenie pozostającym w terytorialnym zasięgu działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej funkcjonować będą 4 Powiatowe Komisje Lekarskie: dla Miasta Bielska-Białej, powiatów bielskiego, cieszyńskiego oraz żywieckiego.

Sziedziby i terminy urzędowania powiatowych komisji lekarskich

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Termin urzędowania:

od 20 marca do 23 kwietnia 2019 roku

Siedziba komisji:

ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała
budynek Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU BIELSKIEGO

Termin urzędowania:

od 04 lutego do 18 marca 2019 roku

Siedziba komisji:

ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała
budynek Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Termin urzędowania:

od 04 lutego do 20 marca 2019 roku,

Siedziba komisji:

Starostwo Powiatowe, Cieszyn, ul. Bobrecka 29

budynek Starostwa Powiatowego, III piętro

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU ŻYWIECKIEGO

Termin urzędowania:

od 25 lutego do 11 kwietnia 2019 roku,

Siedziba komisji:

Al. Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec
Przychodnia Lekarska w Żywcu