Strona Główna Strona Główna
Nieodpłatne przekazywanie mienia
 

Nieodpłatne przekazywanie mienia

W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie na własność, bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienia ruchomego Skarbu Państwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, Dz.U. 2015 poz. 1322.

Tryb przekazywania mienia:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, Dz.U. 2018 poz. 1018.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, pod numerem: 261-840-150.

Link do strony: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/nieodplatne-przekazywanie-mienia-6/