Strona Główna Strona Główna
Nieodpłatne przekazywanie mienia
 

Nieodpłatne przekazywanie mienia

Nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego w 2016 roku

Działając na podstawie art. 91 pkt. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 2015 r. poz. 1322 z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatnie przekazanie na własność, bez pośrednictwa Agencji, mienia ruchomego Skarbu Państwa.

Termin składania wniosków:  14 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 22.12.2016 roku – decyduje data rejestracji wniosku w funkcjonującym systemie kancelaryjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Adres na jaki należy przesyłać wnioski:

Dyrektor
Departamentu Infrastruktury MON
ul. Al. Niepodległości 218
00 – 911 Warszawa

Dokumenty do pobrania.

Link do strony: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/nieodplatne-przekazywanie-mienia-6/