Strona Główna Strona Główna
Rok 2017
 
2017-01-20 10:40:32
Otwarcie punktu informacyjnego ds. OT w WKU
W dniu 20.01.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień zorganizowano Punkt Informacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej dla osób zainteresowanych terytorialną służbą wojskową (TSW).

Korzystać z niego można w każdym dniu tygodnia w godzinach od 09.00 do 14.00 oraz dodatkowo we wtorki w godzinach 15.00 – 17.00.

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie 2–6 letniego kontraktu w ramach OT. Aktualnie jest prowadzona ewidencja ochotników do terytorialnej służby na terenie administrowanym oraz do służby zawodowej w ramach pododdziałów OT nowotworzonych Brygad w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku.

Dodatkowo na szkolenie oficerskie do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą trafić absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia.

Służba ma odbywać się w pobliżu miejsca zamieszkania. Można też zgłaszać się grupowo.

Organizacje zainteresowane przeprowadzeniem zajęć seminaryjnych o tematyce dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą zwracać się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, celem ustalenia terminu przeprowadzenia wykładu informacyjnego.