Strona Główna Strona Główna
Rok 2017
 
2017-07-25 13:16:45
NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W KORPUSIE OSOBOWYM WOJSK SPECJALNYCH W 2017 r.
Do służby poszukiwane są osoby, które otwarte są na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej służby w Wojskach Specjalnych.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z przystosowaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci, którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszą spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 poz. 1726 j. t. z późn.zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum. Tryb przyjmowania kandydatów do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji określają:

  • Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 poz. 1726 j.t. z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1627)

Informacje o procesie rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w miesiącu czerwcu – www.commando.mil.pl


 

Informacje można uzyskać również w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 261-123-524, 261-123-540.