Strona Główna Strona Główna
Rok 2017
 
2017-08-09 14:39:20
Piknik Spadochroniarski w Rychwałdzie
Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. ( Dz. U. z 1992 roku Nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992 roku.

Wojsko Polskie od początku uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłości istnienia jego zbrojnego ramienia.

Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało jego więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczystości obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do tych tradycji nawiązują obecnie żołnierze Wojska Polskiego.

W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku. Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920 roku w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie rzeki Wieprz pod Kockiem. Rozpoczęto w ten sposób kontrofensywę, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego.

Serdecznie zapraszamy na teren Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, na obchody uroczystości w dniu 15 sierpnia 2017 roku.

Biorący udział w uroczystości będą mogli obejrzeć żołnierzy 18 batalionu powietrznodesantowego oraz 34 dywizjonu rakietowego OP Bytom podczas pokazu oraz sprzęt wojskowy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień przygotuje punkt informacyjny prezentujący możliwości pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz służby kandydackiej.