Strona Główna Strona Główna
Nabór w Wojskach Obrony Terytorialnej
 

Osobom posiadającym wykształcenie średnie przedstawiamy ofertę szkolenia w szkole podoficerskiej.

Na podstawie Decyzji nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października  2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

Link do wyświetlenia: Dz.Urz. 2017 poz. 196

Nabór będzie prowadzony ze środowiska cywilnego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej składają wnioski (wraz z załącznikami) do WKU w Bielsku-Białej w terminie:

do 15 listopada 2017 r

Do wniosku (wzór wniosku) należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku);
  2. świadectwo (odpis) ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej), dokument w oryginale;
  3. życiorys;
  4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
  5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej–opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  6. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  7. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej WL Poznań). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

Kandydaci szkolić się będą na potrzeby Jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

LIMIT MIEJSC
na kurs podoficerski w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2018 r.

Uczelnia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej Dla potrzeb Czas szkolenia
Wojsk Obrony Terytorialnej 9 miesięcy1)
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu 20 Wojsk lądowych B pancerno-zmechanizowana 50 50

1) Kształcenie realizowane wyłącznie dla osób ze środowiska cywilnego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej