Strona Główna Strona Główna
Szkoły Podoficerskie
 

Osobom posiadającym wykształcenie średnie przedstawiamy ofertę szkolenia w szkole podoficerskiej.

Na podstawie Decyzji nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja  2018r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych


Nabór będzie prowadzony ze środowiska cywilnego.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej składają wnioski (wraz z załącznikami) do WKU w Bielsku-Białej w terminie: do 31 maja 2018r.


Do wniosku (wzór wniosku oraz kwestionariusza) należy dołączyć następujące dokumenty:

1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku);
2. świadectwo (odpis) ukończenia szkoły muzycznej drugiego stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym, dokument w oryginale,
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
4. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada)
5. życiorys;
6. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
7. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej–opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
8. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
9. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej WL Poznań). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej WL Poznań:
www.spwl.wp.mil.pl