Strona Główna Strona Główna
Rok 2011
 
2011-04-12 09:35:05
Porozumienie z ATH
W dniu 12 kwietnia podpisane zostało porozumienie na rzecz popularyzowania idei bezpieczeństwa i obronności państwa, profesjonalizacji Sił Zbrojnych oraz współpracy w zakresie edukacji.

Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna będą współpracować ze sobą w celu:
1.    Popularyzowania w środowisku akademickim działań zmierzających do kształtowania świadomości patriotyczno-obronnej oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
2.    Popularyzowania w środowisku akademickim idei wzmocnienia potencjału obronnego państwa w ramach profesjonalizacji Sił Zbrojnych i Narodowych Sił Rezerwowych.
3.    Upowszechniania w środowisku wojskowym informacji o kierunkach studiów oraz ofercie edukacyjnej i szkoleniowej Akademii.
4.    Wspierania idei organizowania spotkań kierowniczej kadry Akademii z przedstawicielami kierownictwa WKU w celu wymiany doświadczeń i rozwijania współpracy.
Porozumienie w imieniu WKU w Bielsku-Białej podpisał ppłk Andrzej RAJCZYK, a w imieniu ATH prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik.

 Treść porozumienia(PDF - 2,8MB)