Strona Główna Strona Główna
Rok 2011
 
2011-11-23 13:30:12
Promocja służby wojskowej w szkołach
W listopadzie br. przedstawiciele WKU w Bielsku Białej udali się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych na terenie administrowanym.

Spotkania odbyły się w szkołach w Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu, Ustroniu, Wiśle, Cieszynie oraz Bielsku-Białej. Celem spotkań z młodzieżą było przedstawienie oferty jaką przygotowały Siły Zbrojne RP dla młodych ludzi kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedstawiona oferta dotyczyła przede wszystkim możliwości ubiegania się o przyjęcie do szkół wojskowych jak również możliwości i warunków rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej.

W trakcie spotkań prezentowano film promujący szkolnictwo wojskowe oraz film przedstawiający specyfikę pełnienia służby wojskowej w 18 bielskim batalionie powietrznodesantowym.