Strona Główna Strona Główna
Terminy i miejsca pełnienia służby
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W 2018 ROKU

Zgodnie z Rozkazem Nr 611SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 9 października 2017 roku w sprawie realizacji służby przygotowawczej w 2018 roku informuję, że szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2018 roku będzie realizowane:

 1. na potrzeby korpusu oficerów:
  1. od dnia 8 stycznia do dnia 6 lipca
 2. na potrzeby korpusu podoficerów:
  1. I turnus – od dnia 1 lutego do dnia 29 czerwca
  2. II turnus – od dnia 3 lipca do dnia 30 listopada
 3. na potrzeby korpusu szeregowych:
  1. I turnus – od dnia 8 stycznia do dnia 27 kwietnia
  2. II turnus – od dnia 7 maja do dnia 31 sierpnia
  3. III turnus:
   • od dnia 4 września do dnia 21 grudnia
   • od dnia 25 września do dnia 21 grudnia

MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Kształcenie w ramach służby przygotowawczej jest realizowane w odpowiednio przygotowanych do tego przygotowanych miejscach, żołnierze kształcą się w:
- uczelniach wojskowych - na potrzeby korpusu oficerów;
- szkołach podoficerskich - na potrzeby korpusu podoficerów;
- ośrodkach szkolenia – na potrzeby korpusu szeregowych
Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej korpusu szeregowych jest możliwe także w wybranych jednostkach wojskowych.

CENTRA SZKOLENIA:

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA TORUŃ
im. gen. J. Bema
ul. Sobieskiego 36
87-100 TORUŃ
tel. 261-432-310
www.csaiu.torun.pl

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WROCŁAW
im. gen. Jakuba Jasińskiego
ul. Obornicka 108
50-961 WROCŁAW
tel. 261-657-121
www.cswiich.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH KOSZALIN
im. Romualda Traugutta
ul. Wojska Polskiego 66
70-903 KOSZALIN
tel. 261-456-677
cssp.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH POZNAŃ
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego
ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 Poznań 102
skr. poczt. 129
tel. 261-575-210
cswlpoznan.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI GRUDZIĄDZ
ul.  Bema 16
86-300 GRUDZIĄDZ
tel.  261-482-727
cslog.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO DĘBLIN
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 DĘBLIN
tel. 261-518-170
csil.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ZEGRZE
im. gen. bryg. Heliodora Cepy
ul. Juzistek 2
05-131 ZEGRZE
tel. 261-883-312
cslii.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ  USTKA
im.  wiceadmirała Józefa Unruga
Lądowo 1N
76-271 USTKA
tel. 261-231-221
csmw.wp.mil.pl

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO ŁÓDŹ
im. gen. bryg. dr med. Stefana Hubickiego
ul. 6-go Sierpnia 92
90-646 Łódź
tel. 261-444-387
wckmed.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
te. 261-353-575
zw.wp.mil.pl