Strona Główna Strona Główna
Terminy i miejsca pełnienia służby
 

TERMINY POWOŁANIA DO PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2017 ROKU

Zgodnie z Rozkazem Nr 658/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 28 października 2016 roku szkolenie w ramach służby przygotowawczej realizowane będzie w następujących terminach:

 1. Szkolenie na potrzeby korpusu oficerów:
  1. od dnia 10 stycznia do dnia 7 lipca 2017 roku
 2. Szkolenie na potrzeby korpusu podoficerów:
  1. I turnus – od dnia 1 lutego do dnia 29 czerwca 2017 roku
  2. II turnus – od dnia 4 lipca do dnia 30 listopada 2017 roku
 3. Szkolenie elewów na potrzeby korpusu szeregowych:
  1. I turnus – od dnia 2 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 roku
  2. II turnus – od dnia 4 maja do dnia 31 sierpnia 2017 roku
  3. III turnus – od dnia 5 września do dnia 22 grudnia 2017 roku

Postępowaniem kwalifikacyjnym do powołania w ramach poszczególnych turnusów obejmowani będą ochotnicy, którzy złożą wnioski o powołanie w terminie do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia.

MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Kształcenie w ramach służby przygotowawczej jest realizowane w odpowiednio przygotowanych do tego przygotowanych miejscach, żołnierze kształcą się w:
- uczelniach wojskowych - na potrzeby korpusu oficerów;
- szkołach podoficerskich - na potrzeby korpusu podoficerów;
- ośrodkach szkolenia – na potrzeby korpusu szeregowych
Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej korpusu szeregowych jest możliwe także w wybranych jednostkach wojskowych.

CENTRA SZKOLENIA:

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA TORUŃ
im. gen. J. Bema
ul. Sobieskiego 36
87-100 TORUŃ
tel. 261-432-310
www.csaiu.torun.pl

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WROCŁAW
im. gen. Jakuba Jasińskiego
ul. Obornicka 108
50-961 WROCŁAW
tel. 261-657-121
www.cswiich.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH KOSZALIN
im. Romualda Traugutta
ul. Wojska Polskiego 66
70-903 KOSZALIN
tel. 261-456-677
cssp.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH POZNAŃ
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego
ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 Poznań 102
skr. poczt. 129
tel. 261-575-210
cswlpoznan.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI GRUDZIĄDZ
ul.  Bema 16
86-300 GRUDZIĄDZ
tel.  261-482-727
cslog.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO DĘBLIN
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 DĘBLIN
tel. 261-518-170
csil.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ZEGRZE
im. gen. bryg. Heliodora Cepy
ul. Juzistek 2
05-131 ZEGRZE
tel. 261-883-312
cslii.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ  USTKA
im.  wiceadmirała Józefa Unruga
Lądowo 1N
76-271 USTKA
tel. 261-231-221
csmw.wp.mil.pl

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO ŁÓDŹ
im. gen. bryg. dr med. Stefana Hubickiego
ul. 6-go Sierpnia 92
90-646 Łódź
tel. 261-444-387
wckmed.wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
te. 261-353-575
zw.wp.mil.pl