Strona Główna Strona Główna
Akty prawne
 

USTAWA O WETERANACH  DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

Podstawowym celem ustawy jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski, głównie militarnych na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.

Ustawa ustanawia Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz określa:
1) status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa;
2) uprawnienia przysługujące osobom, o których mowa w pkt 1;
3) zasady i warunki korzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 2;
4) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach, o których mowa w pkt 1-3.

 

Pobierz: Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19.08.2011r.

 

 

Zobacz także informacje na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej