Strona Główna Strona Główna
Akademie Wojskowe
 

AKADEMIE WOJSKOWE:

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

00-910 WARSZAWA Al. gen. A. Chruściela 103
www.akademia.mil.pl

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią Szkoły Rycerskiej, założonej w 1765 roku i kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946) oraz Akademii Obrony Narodowej (1991-2016). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Akademia prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

Podstawowe kierunki kształcenia to: Zarządzanie i dowodzenia, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi także liczne kursy i studia dla oficerów Wojska Polskiego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

00-908 WARSZAWA ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
www.wat.edu.pl
rekrutacja@wat.edu.pl
tel. 261-839-430
fax (22) 22-666-89-50

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest państwową szkoła wyższą, działającą od 1951 r. WAT to unikalna w skali Europy wojskowa uczelnia, łącząca wymogi nowoczesnego uniwersytetu technicznego ze standardami szkoły oficerskiej, kształcąca żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby Sił Zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Akademia kształci przyszłych oficerów oraz osoby cywilne na studiach I i II stopnia oraz III stopnia na 15 kierunkach: budownictwo, bezpieczeństwo narodowe, energetyka, fizyka techniczna, chemia, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie. Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka (zamiast fizyki chemia na kierunku "chemia"), język angielski i język polski. Absolwenci WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera i promowani są ma pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

Aktualna oferta edukacyjna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - studia wojskowe i cywilne

http://www.promocja.wat.edu.pl/materialy-informacyjne/

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie zawiadamia, iż Dzień Otwarty uczelni przewidziany jest na dzień
23 marca 2019 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są na stronie internetowej uczelni:

www.wat.edu.pl

Informacje na temat naboru, zasadach, kierunkach studiów, a także prezentacje o WAT dostępne są dla kandydatów na stronie:

www.youtube.com/user/UczelniaWAT
www.promocja.wat.edu.pl/prezentacja-wat/

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA ul. inż. J. Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl
rekrutacja@amw.gdynia.pl
tel. 261-262-610

Akademia Marynarki Wojennej kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej na stacjonarnych studiach I i II stopnia na 4 wydziałach: nawigacji i uzbrojenia okrętowego, mechaniczno-elektrycznym, dowodzenia i operacji morskich, nauk humanistycznych i społecznych. Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów matematyka i język angielski. Kandydaci muszą także sprostać wysokim wymaganiom medycznym. Absolwenci wojskowi AMW uzyskują tytuł magistra inżyniera i promowani są na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

 

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

05-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 35
wsosp.pl

tel. Sekcja Rekrutacji:  261-517-733

 

Od 1 października 2018 r.  Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz.U. poz. 1762) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie nowi nazwę Lotnicza Akademia Wojskowa – LAW.
"Szkoła Orląt", nawiązuje do tradycji szkół lotniczych kształcąc nowe pokolenia pilotów i specjalistów lotniczych.
Akademia prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach: logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, a także studia II stopnia.
Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów matematyka, fizyka i język angielski oraz ocenę doświadczenia lotniczego. Kandydaci muszą także sprostać wysokim wymaganiom medycznym. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera w specjalnościach: pilot, nawigator, kontroler ruchu i promowani są na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW ul. Czajkowskiego 109
www.awl.edu.pl

tel. Sekcja Rekrutacji:  261-658-576

Rekrutacja: https://awl.edu.pl/dla-kandydatów/rekrutacja

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, stała się prawną spadkobierczynią dotychczas istniejącej Uczelni.
Szkoła kształci przyszłych oficerów Wojska Polskiego na studiach I i II stopnia.
Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadzi nabór na kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z języka angielskiego i do wyboru jednego spośród przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia.