Strona Główna Strona Główna
Przeszkolenie kursowe kadry rezerwy
 

KURSOWE PRZESZKOLENIE KADRY REZERWY W 2017 ROKU

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej prowadzony jest nabór na kursy przeszkolenia kadry rezerwy w 2017 roku, osoby chętne do odbycia w/w kursu muszą spełniać następujący wymóg:

  • być żołnierzem rezerwy lub osobą przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy;
  • nie figurować w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne;
  • posiadać kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”.


KURS OFICERSKI:

  • kierowani będą wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • żołnierze będą kwalifikowani po specjalności wojskowej w której pełnili czynną służbę wojskową lub posiadają wykształcenie i kwalifikacje;
  • nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.


KURS PODOFICERSKI:

  • ratownik medyczny SW 40H21 powołany może zostać żołnierz rezerwy lub osoba przeniesiona do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, która posiada wykształcenie medyczne nie niższe niż średnie (pielęgniarskie, położnicze, sanitariusze).

 

PLAN
kursowego przeszkolenia kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych
w 2017 roku

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żołnierzy rez. Planowanych do przeszkolenia

Termin przeprowadzenia kursu

(od ÷ do)

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

1

04.09 – 24.11

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań

PODOFICERSKI

ratownik medyczny

40H21

1

25.09 - 08.12

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14 lub telefonicznie pod nr tel.: 261 123 519; 261 123 517.