Strona Główna Strona Główna
Przeszkolenie kursowe kadry rezerwy
 

KURSOWE PRZESZKOLENIE KADRY REZERWY W 2018 ROKU
W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej prowadzony jest nabór na kursy przeszkolenia kadry rezerwy w 2018 roku, osoby chętne do odbycia w/w kursu muszą spełniać następujący wymóg:
- być żołnierzem rezerwy lub osobą przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy;
- nie figurować w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne;
- posiadać kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”.

KURS OFICERSKI:
- kierowani będą wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
- żołnierze będą kwalifikowani po specjalności wojskowej w której pełnili czynną służbę wojskową lub posiadają wykształcenie i kwalifikacje;
- nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

KURS PODOFICERSKI:
- w pierwszej kolejności będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą, przygotowawczą służbę wojskową, ;
- warunkiem zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wyszkolenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym;
- w przypadku braku kandydatów spełniających pożądane wymogi będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

 

PLAN
kursowego przeszkolenia kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych
w 2018 roku

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żołnierzy rez. Planowanych do przeszkolenia

Termin przeprowadzenia kursu

(od ÷ do)

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Akademia Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

OFICERSKI

dowódca plutonu

36A01

1

03.09 – 23.11

Szkoła Podoficerska
Wojsk Lądowych
w Poznaniu

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

34B21

1

24.09 - 07.12

Szkoła Podoficerska
Wojsk Lądowych
w Poznaniu
PODOFICERSKI podoficer 54B21/54C21 1 24.09 - 07.12

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14 lub telefonicznie pod nr tel.: 261 123 519; 261 123 517.