Strona Główna Strona Główna
Przeszkolenie kursowe kadry rezerwy
 

KURSOWE PRZESZKOLENIE KADRY REZERWY W 2019 ROKU

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej prowadzony jest nabór na kursy przeszkolenia kadry rezerwy w 2019 roku, osoby chętne do odbycia w/w kursu muszą spełniać następujący wymóg:

  • być żołnierzem rezerwy lub osobą przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy;
  • nie figurować w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne;
  • posiadać kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”.

KURS OFICERSKI:

  • kierowani będą wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • żołnierze będą kwalifikowani po specjalności wojskowej w której pełnili czynną służbę wojskową lub posiadają wykształcenie i kwalifikacje;
  • nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

KURS PODOFICERSKI:

  • w pierwszej kolejności będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą, przygotowawczą służbę wojskową, ;
  • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wyszkolenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym;
  • w przypadku braku kandydatów spełniających pożądane wymogi będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

PLAN
kursowego przeszkolenia kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych w 2019 roku

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Liczba żołnierzy rezerwy planowanych do przeszkolenia

Termin przeprowadzenia kursu

(od - do)

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Akademia Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

NA I STOPIEŃ
OFICERSKI

dowódca plutonu

20D01

(GO:  rakietowa
i artylerii, ogólna)

1

07.01 – 29.03

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie

DOSKONALENIA

oficer sztabu batalionu

36A01

(GO: rozpoznania
i likwidacji skażeń, ogólna)

1

14.05 - 28.05

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie

DOSKONALENIA

oficer

38C01

(organizacja transportu i ruchu wojsk)

1

21.11 - 20.12

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer

52A01

(GO: ogólnowychowawcza, ogólna)

1

11.03 - 29.03

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer

54B02/54C02

(zarządzanie zasobami osobowymi/ mobilizacyjno  - uzupełnieniowa)

1

14.11 - 13.12

Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni

PRZEKWALIFIKOWANIA

oficer

24A02/54C02

(organizacyjno - uzupełnieniowa i mobilizacyjna/ mobilizacyjno  - uzupełnieniowa)

1

07.10 - 05.11

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu

PRZEKWALIFIKOWANIA

podoficer

54B21/54C21
(GO: kadrowa, ogólna/ administracji wojskowej, ogólna)

1

04.11 - 22.11

 Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ul. Piastowska 14 lub telefonicznie pod nr tel.: 261 123 519; 261 123 517.