Strona Główna Strona Główna
Rok 2014
 
2014-09-15 10:07:23
Aktualizacja formularzy ePUAP
Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa ilość formularzy pozwalajaących na realizację spraw drogą elektroniczną.

Do istniejących kategorii spraw dodano nowe formularze:

Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

Więcej informacji dostępnych jest na platformie epuap.gov.pl oraz naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.